Oddbjørn Johansen

Oddbjørn Johansen

Oddbjørn Johansen er dosent i profesjonskunnskap og arbeider ved Nord universitet. Han har vært en av initiativtakerne til Teater nonSTOP, et profesjonelt teater der skuespillerne er mennesker med utviklingshemming. Johansen har ledet flere utviklingsprosjekter basert på aksjonsforskning, og han er opptatt av samspillet mellom brukere, praksis og utdanning.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2