Odd Rune Stalheim

Odd Rune Stalheim

Odd Rune Stalheim er utdannet allmennlærer og har master i pedagogikk fra Høgskolen i Lillehammer. For tiden er han engasjert som ph.d. kandidat ved ph.d. program innen offentlig og privat tjenesteinnovasjon (INTOP), Høgskolen i Lillehammer. Hans forskning fokuserer på kvalitet og innovasjon i høyere utdanning, og ser nærmere på hvordan studentene opplever forholdet mellom teori og praksis. Prosjektet tar også sikte på å identifisere og undersøke faktorer som påvirker utviklingen av profesjonell kompetanse i norsk høyere utdanning. Stalheim var tilknyttet det nasjonale prosjektet «Quality in Norwegian Higher Eduaction».

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2