Odd Lingjærde

Odd Lingjærde

Odd Lingjærde, professor emeritus, er lege og spesialist i psykiatri. Han har vært professor i psykiatri ved universitetet i Tromsø og i Oslo og har drevet omfattende forskning, spesielt innenfor psykofarmakologi. Lingjærde var i mange år avdelingsoverlege ved Gaustad sykehus. Han er æresmedlem av Norsk Selskap for Biologisk Psykiatri og av Scandinavian College of Neuropsychopharamacology.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform