Odd Lennart Vikene

Odd Lennart Vikene

Odd Lennart Vikene arbeidet i perioden 2002–2016 som lektor/førstelektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. I teoretisk sammenheng underviste Vikene hovedsakelig innenfor pedagogikk, psykologi og didaktiske perspektiver anvendt både i idrett og friluftsliv. Hans vitenskapelige arbeider har i stor grad omhandlet ulike friluftslivskontekster knyttet til tema ledelse og læring.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform