Odd J. Eidner

Odd J. Eidner

Odd J. Eidner er prest og forfatter. Fra 2017 har han arbeidet som seniorprest i Sør-Hålogaland bispedømme. Han har mye kompetanse på kirkelig tjeneste ved kriser og katastrofer, er rådgiver for politiet og medlem av kriseteamet i Bodø kommune. Han har spesielt engasjert seg i arbeidet med oppfølging av etterlatte etter selvmord, og har vært fylkesleder i LEVE Nordland i mer enn ti år. Eidner er en etterspurt foredragsholder i ulike sammenhenger, og har til sammen utgitt syv bøker.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform