Njål Vidar Traavik

Njål Vidar Traavik

Njål Vidar Traavik er tilsett som høgskulelektor ved praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett og Institutt for Pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han er utdanna cand.polit. med hovudfag i pedagogikk. Traavik har arbeid som lektor og inspektør i vidaregåande skule. Dei siste 15 åra har han arbeid med undervising og veiledning av lærarstudentar (PPU- yrkesfag og allmennfag, allmennlærarutdanninga, lektorutdanninga og praktisk-estetisk faglærarutdanning) og er fagansvarleg innafor etter- og vidareutdanningar, samt eksterne kurs. Hans forskingsinteresse er utdanningskvalitet, med tema som studentaktive læringsformer, praksis i utdanningane og undervisingskultur.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2