Nina Rossholt

Nina Rossholt

Nina Rossholt er professor i barnehagepedagogikk ved Institutt for barnehagelærer- utdanningen, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, med doktorgrad innen Tverrfaglig barneforskning fra NTNU, Trondheim. I mange år har hun arbeidet med temaene kjønn og likestilling, de yngste barna og profesjonsutøvelse i en barnehagekontekst. I de senere årene har hun arbeidet med begrepet kvalitet(er der det sansemessige står i fokus. Her setter hun søkelys på hvordan mennesker posisjonerer seg fysisk i forhold til hverandre, gjennom ulikt tempo og ulike energier og affekter.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2