Nina Carson

Nina Carson

Nina Carson er cand.paed.spec. med spesialistutdanning i veiledning. Hun har mange års erfaring fra barnehage, skole og PP-tjeneste. Carson arbeider nå som førstelektor i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet og er særlig knyttet til videreutdanningene i veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. Hun er også institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved Høgskulen på Vestlandet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform