Nina Carson

Nina Carson

Nina Carson er førstelektor emerita i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er cand.paed.spec. med spesialistutdanning i veiledning. Carson har lang erfaring fra barnehage, skole og PP-tjeneste. Hun har deltatt i en rekke forskningsprosjekter og var institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved Høgskulen på Vestlandet i mange år.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform