Nils Martinius Justvik

Nils Martinius Justvik

Nils Martinius Justvik, født i 1957, er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder. Han er dr. art. Fra Universitetet i Oslo (2007) med avhandlingen Kristenfolkets forhold til idrett. Endringer på Sørlandet i etterkrigstida (utgitt som bok 2012). Han har de siste årene arbeidet med Agders idrettshistorie og på oppdrag fra de to idrettskretsene skrevet bøkene Idrett i Sør. Vest-Agders Idrettskrets 100 år 1917-2017 (2017) og Fra hav til hei. En fortelling om idrett i Aust-Agder (2018). Han har skrevet flere artikler knyttet til de tre bøkenes temaer.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2