Naushad Ali Qureshi
© Høgskolen i Lillehammer

Naushad Ali Qureshi

Naushad Ali Qureshi (f.1959 i Quetta, Pakistan, d.2012) var sosionom (cand.polit.) og ansatt som førstelektor på Høgskolen i Lillehammer hvor han var studieleder på sosionomutdanningen. Naushad var opptatt av migrasjon og minoriteter. I forskningsrapporter, fagbøker og en rekke fagartikler har han satt søkelys på marginalisering, ekskludering, diskriminering, rasisme og inkludering. Sosialt- og barnevernsfaglig arbeid med barn og unge var i lang tid hans spesielle interesse og forskningstema.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform