Morten Walløe Tvedt
© Viny Soares

Morten Walløe Tvedt

Morten Walløe Tvedt er jurist og arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Han har tidligere vært ansatt ved Høgskolen i Molde og ved Fridtjof Nansens Institutt. Fra 2004 til 2015 drev Tvedt Atlas Undervisning, som tilbød jusstudier i Brasil for norske studenter.
Tvedts forskningsfelt er rettslig regulering av bioteknologi, som strekker seg over rettsdisiplinene internasjonal rett (folkerett), statsforfatningsrett, europeisk rett, kontraktsrett, immaterialrett (særlig patentrett og planteforedlerrett), forvaltningsrett og rettsfilosofi, anvendt på bioteknologi og tilknyttede forskningsområder.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5