Morten Magelssen

Morten Magelssen er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er undervisningsleder i medisinsk etikk på medisinstudiet og hovedredaktør for en fagbok/lærebok i medisinsk etikk, Etikk i helsetjenesten (2020). Videre leder han senterets prosjekt om praktisk etikkarbeid i helsetjenesten. Han er lege med klinisk praksis fra indremedisin. I perioden 2019–23 er han medlem av Bioteknologirådet. Til forskningsinteressene hans hører blant annet etiske spørsmål ved livets slutt, prioriteringsetikk og klinisk etikkarbeid.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4