Morten Magelssen

Morten Magelssen er lege med bachelorgrad i filosofi og ph.d. i medisinsk etikk, og er forsker ved Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Han forsker på etikk i helsetjenesten, og har særlig publisert om etikkrefleksjon i helsepersonells arbeidshverdag, prioritering og reservasjonsadgang for helsepersonell.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2