Morten Levin

Morten Levin

Morten Levin er professor emeritus i organisasjons- og arbeidslivsforskning ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU. Han har tidligere vært tilsatt ved Institutt for industriell miljøforskning. I løpet av sin forskerkarriere har Levin vært særlig opptatt av aksjonsforskning og prosesser og strukturer som fører til organisasjonsutvikling og sosial endring. Han har utgitt en rekke bøker og vitenskapelige artikler, nasjonalt og internasjonalt.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2