Morten Andreas Horn

Morten Andreas Horn

Morten A. Horn er spesialist og ph.d. i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Han har i flere år deltatt i undervisning ved Universitetet i Oslo, knyttet til etikk ved livets slutt. I perioden 2018–22 er han medlem av Rådet for legeetikk i Den norske legeforening. Han har det siste tiåret vært en aktiv bidragsyter i det offentlige ordskiftet om dødshjelp i Norge, ikke minst i Human-Etisk Forbund, hvor han er medlem.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2