Monica Wammen Nortvedt

Monica W. Nortvedt er professor og leder for Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Hun leder også et strategisk forskningsprogram ved høgskolen der søkelyset er spesielt på implementering av kunnskapsbasert praksis i utdanning og i praksisfeltet, og hun har en bistilling ved FoU-avdelingen i Helse Bergen. Nortvedt er utdannet intensivsykepleier, har hovedfag i helsefag og doktorgrad på en avhandling om multippel sklerose og livskvalitet. I årene 2009–2014 ledet hun det strategiske forskningsprogrammet for kunnskapsbasert praksis innen helsefag i Helse Vest. Målet med satsingen har vært å bidra til bedre helsetjenester gjennom å øke forskningskompetansen og evnen til å anvende forskningsbasert kunnskap i helsefagene. Hun er medforfatter på boken Jobb kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere (Akribe 2012).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform