Monica Endregard

Monica Endregard er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hennes forskningsområde er nasjonal beredskap, krisehåndtering og totalforsvar med vekt på tverrsektorielle, alvorlige kriser. Endregard har en doktorgrad i uorganisk kjemi.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform