Monica Bukkøy Kjetland

Monica Bukkøy Kjetland

Monica Bukkøy Kjetland er sykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie på en avhandling om atrieflimmer og søvn. I 2012 var hun med på å starte opp atrieflimmerpoliklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, hvor hun fortsatt arbeider. Bukkøy Kjetland har klinisk erfaring også fra sengepost.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform