Mirjam Dahl Bergsland

Mirjam Dahl Bergsland

Mirjam Dahl Bergsland er høgskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne høgskole og har flere års erfaring med veiledning og vurdering av barnehagelærestudenters bacheloroppgaver. Hun er for tiden i gang med en doktoravhandling om flerkulturelt arbeid i barnehagen, med hovedvekt på foreldresamarbeid.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform