Mira Aaboen Sletten

Mira Aaboen Sletten

Mira Aaboen Sletten er sosiolog og forskningsleder i Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet. Sletten har lang erfaring fra ungdomsforskning basert på NOVAs store surveyundersøkelser. Hun har vært prosjektleder for Ungdataundersøkelsen og publisert på temaer som psykisk helse, frafall i videregående og sosial ulikhet i ungdomstida.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3