Mildrid Fiske

Mildrid Fiske

Mildrid Fiske, master i verdibasert ledelse fra VID vitenskapelige høgskole, er kirkeverge i Kristiansund. Hun har bred og lang ledererfaring fra ulike organisasjoner. I sitt mastergradsprosjekt forsket hun på kirkevergers lederrolle med vekt på rollens utvikling de siste to tiår.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2