Mette Sønderskov

Mette Sønderskov

Mette Sønderskov er postdoktor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet. Mette har en mastergrad i velferdsforvaltning, og har skrevet doktorgrad om innovasjon i offentlig tjenesteyting med fokus på demokratisk innovasjon, politisk lederskap og samstyring. I dag jobber hun som postdoktor ved institutt for organisasjon, ledelse og styring, der hun er involvert i flere prosjekter omhandlende tjenesteinnovasjon rettet mot utfordringer knyttet til ungt utenforskap.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform