Mehmed S. Kaya
© Finn Olsen

Mehmed S. Kaya

Mehmed S. Kaya er sosiolog og dr.polit. fra Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim og jobber nå som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Han har vært gründer og ansvarlig redaktør av Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 2000-2005. Han har forsket på muslimske innvandreres tilpasningsmåter i det norske samfunnet (doktorgradsarbeid) og skrevet bøker om tyrkiske Zazakurdere.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform