Mats Malm

Mats Malm (f. 1964) er professor i litteraturvitenskap ved Göteborgs universitet. Han har primært forsket på overføringer av idéer og tekster, særlig på hvordan antikken blir brukt i middelalderens og det tidligmoderne Norden. Han er leder for Litteraturbanken.se, som samler inn utgaver av svensk litteratur og legger til rette for bruk av digitale forskningsmetoder på slikt materiale. Han er tidligere formann for Digital humaniora i Norden.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform