Mats Hordvik

Mats Hordvik

Mats Hordvik (f. 1986) er førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og friluftslivstudier ved Norges Idrettshøgskole. Før han tok sin doktorgrad jobbet han som kroppsøvings- og idrettsfagslærer i videregående skole. Hordviks undervisnings- og forskningsinteresser dreier seg om didaktikk og pedagogikk i høyere utdanning, lærerutdanning og kroppsøving. Han er spesielt interessert i praksisnær forskning hvor han er opptatt av å knytte sammen undervisning, forskning og utvikling.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform