Matilda Ståhl

Matilda Ståhl

Matilda Ståhl (PM) disputerar december 2021 på en avhandling i pedagogik vid Åbo Akademi, Finland. Avhandlingen fokuserar på identitetskonstruktion online genom forskning ur ett deltagarpespektiv på spel och sociala medier och det aktuella bokkapitlet utgör en fortsättning på den metodologiska diskussion hon gör i doktorsavhandlingen.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2