Maryann Jortveit

Maryann Jortveit

Maryann Jortveit (f. 1960) er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hennes doktorarbeid innenfor pedagogikk er utgitt i bearbeidet form i boka Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen (2017). Forsknings- og undervisningsområdene hennes er innenfor mangfold, flerkulturell pedagogikk og spesialpedagogikk. Hun er også engasjert i utdanningsdirektoratets kompetansehevingsprosjekt Kompetanse for mangfold.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3