Mary Alice Økland
© Torben Tøsse Blindheim/Mary Økland

Mary Alice Økland

Mary Alice Økland (f. 1955) er utdannet sosionom ved Høgskolen i Stavanger og sosiolog ved Universitetet i Bergen. Hun er ansatt som spesialrådgiver i Bergen kommune, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, hvor hun er programleder for områdesatsingen og har koordineringsansvar for områdesatsingen i Solheim nord. Økland har vært tilknyttet Høgskulen på Vestlandet (HVL) som underviser i boligsosialt arbeid, kommunal planlegging og samfunnsarbeid, og deltaker i forskningsgruppen for samfunnsarbeid ved HVL. Hennes forfatterskap dreier om samfunnsarbeid og boligsosialt arbeid, og hun har utgitt boken Samfunnsarbeid og boligsosialt arbeid. En erfaringssamling med fokus på strategier og virkemidler (2012) og bidratt med kapitler i andre publikasjoner og tidsskrift.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2