Marthe Sofie Pande-Rolfsen

Marthe Sofie Pande-Rolfsen

Marthe Sofie Pande-Rolfsen er universitetslektor i engelsk litteratur og fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim. Tidligere har Marthe jobbet i grunnskolen, og hun er spesielt interessert i hvordan språkferdigheter kan utvikles gjennom praktisk-estetiske tilnærminger i klasserommet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform