Marte Mokkelbost

Marte Mokkelbost

Marte Mokkelbost, Vitenskapsmuseet ved NTNU. Marte har mastergrad i arkeologi og jobber som feltarkeolog innen forvaltningsarkeologien. Hun er særlig interessert i bosettingsarkeologi særlig hushold og bebyggelsearkeologi i norsk jernalder.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3