Marit Svisdahl
© Marit Svisdahl

Marit Svisdahl

Omtale

Marit Svisdahl er ergoterapeut med mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse fra Høgskolen i Volda. Hun har lang arbeidserfaring med å planlegge og organisere tilbud for mennesker med støttebehov og har undervist ulike faggrupper innen helse- og omsorgssektoren.

Svisdahl fikk i 2002 Norsk Ergoterapeutforbunds pionerpris i folkehelse for sitt arbeid i kommunal sektor. Hun er nå ansatt som spesialrådgiver i Kreftforeningen, med ansvarsområde forebyggende- og frivillige arbeid, og leder blant annet Kreftforeningens tobakksforebyggende arbeid rettet mot ungdom i videregående skole.

Titler i salg

Listen er tom