Marit Sørensen

Marit Sørensen

Marit Sørensen er professor i idretts- og trenings psykologi ved seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole. Hun har tidligere arbeidet som lærer både i Norge og England, ved Statens Helseundersøkelser og i mange år ved Norges idrettshøgskole. Hun arbeider med tema som inkluderende idrett og kroppsøving, motivasjon for bevegelse og fysisk aktivitet og mental helse.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform