Marit Oppen
© Ricardofoto

Marit Oppen

Marit Oppen er førsteamanuensis i kvantitativ metode ved Høgskolen i Innlandet. Hun er utdannet økonom, og har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI. Hun har jobbet som økonom i flere organisasjoner, og har forelest i kvantitativ metode siden 2004. Ved flere institusjoner har hun undervist i metode på bachelor-, master- og doktorgradsnivå på studieprogram i statsvitenskap, siviløkonomi, organisasjon og ledelse, markedsføring og informatikk. Videre har hun bidratt som fagekspert innen metode i flere medisinske doktorgradsprosjekter. Hun er nå involvert i forskningsprosjekter innenfor ulike fagfelt der hun bidrar med sin spisskompetanse innen metode.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1