Marit Haldar

Marit Haldar

Marit Haldar er professor i sosiologi ved OsloMet – storbyuniversitetet. Kjerneområdene i hennes forskning er barndom, kjønn, familie, velferdsstatens sårbare subjekter samt sosial ulikhet i sin alminnerlighet og ulikheter i behandling i særdeleshet. Hun studerer de normer og allmenne kulturelle forståelser som produserer det som forstås som ulikt, annerledes, avvikende. Haldar publiserer også innen metodologi og analysestrategier, og har høstet internasjonal anerkjennelse for utvikling av nye framgangsmåter og nye datakilder i kvalitativ forskning.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform