Marit Fostervold

Marit Fostervold var ansatt i politiet i tiden 1990–2020. Hun har lang og bred erfaring fra operativ politiledelse og ble utnevnt som visepolitimester i 2012. Fostervold har flere perioder vært konstituert politimester, samt ledet konseptvalgutredningen for politiets nasjonale beredskapssenter.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform