Marit Aars Eide
© Foto: Kristin Brøndbo Haugum

Marit Aars Eide

Marit Aars Eide, født 1968, er lektor med Master i lesing og skriving i skolen fra UiO/OsloMet. Hun har også videreutdanning i KRLE, engelsk og i emnet Lesing 1 og 2. Marit er en av forfatterne av Gyldendals norskverk SALTO, og hun har nær 30 års erfaring som lærer i barneskolen. For tiden er hun kontaktlærer ved Fjellstrand skole på Nesodden. Hun er spesielt opptatt av skriving og lesing i begynneropplæringen.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform