Marielle Stigum Gleiss
© Det teologiske menighetsfakultet

Marielle Stigum Gleiss

Marielle Stigum Gleiss er førsteamanuensis i samfunnsfag ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo. Hun er ansvarlig for undervisningen i forskningsmetode for masterstudenter og har veiledet masterstudenter innenfor religion og samfunn, samfunnsfagdidaktikk og samfunnsgeografi. Hun har lang erfaring med å bruke både tekstanalyse og intervjuer i egen forskning.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2