Marie Nilsberth

Marie Nilsberth

Marie Nilsberth er dosent i pedagogisk arbeid ved Karlstads universitet. Hennes forskningsinteresse berører spørsmål om læreres og elevers sosiale samspill, hvor hun for tiden driver flere forskningsprosjekter om hva digitaliseringsprosesser betyr for elever og undervisningen i klasserommets interaksjon.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2