Marianne Moland-Wulff

Marianne Moland-Wulff

Marianne Moland-Wulff er intensivsykepleier og jobber på Intensiv 3 ved Oslo Universitetssykehus HF, avdeling Ullevål. Hun har 15 års erfaring med arbeid innen intensivmedisin, de fleste av årene på intensivavdeling for hode og ryggmargskader, men også noen år på generell intensiv. Hun har i tillegg til videreutdanning i intensiv også studert fordypning i Akutt Nevrokirurg og Nevrologi ved Gøteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin. Hun er med i ressursgruppa for Organdonasjon ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet med organdonasjon i mange år.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Type
Språk/målform