Marianne Klem

Marianne Klem er logoped og seniorrådgiver i Statped sørøst, avdeling språk/tale. Hun har en doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet språkkartlegging som grunnlag for identifisering av førskolebarn i risiko for språkvansker. I tillegg har hun også betydelig praktisk erfaring med kartlegging og oppfølging av barn med språkvansker gjennom mange års arbeid i Statped (og tidligere Bredtvet kompetansesenter).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform