Marianne Hafnor Bøe
© UiS/Anja Kristin Bakken

Marianne Hafnor Bøe

Marianne Hafnor Bøe, født 1977, er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskning handler om hvordan religion, lov og kjønn er koblet sammen og kommer til uttrykk i hverdagsliv såvel som i statlige reguleringer. Hun har gjennomført feltarbeid blant kvinneaktivister i Iran, og i muslimske miljøer i Norge. De senere årene har hun utgitt publikasjoner som blant annet handler om iransk familielov, muslimske ekteskapspraksiser, framveksten av sjia-muslimske trossamfunn i Norge og feminisme i islam.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5