Marianne Eek
© Foto: Espen Kristiansen, Høgskolen i Innlandet

Marianne Eek

Marianne Eek er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Forskningsinteressene hennes er på fagfeltene andrespråkslæring og flerspråklighet, og hun er særlig opptatt av hva som kan innebære begrensninger og muligheter for andrespråkslæring for voksne nyankomne. Doktoravhandlingen hennes hadde tittelen Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet – en undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn. De siste forskningsprosjektene har handlet om arbeidsrettet norskopplæring og numerasitetsundervisning for voksne nyankomne uten skolebakgrunn. Eek underviser og veileder i språkemner på masterutdanning og i lærerutdanning, og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Hun har tidligere arbeidet som lærer i grunnskolen og med grunnleggende norskopplæring, numerasitet og grunnskoleopplæring for voksne nyankomne.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform