Marianne Eek
© Foto: Espen Kristiansen, Høgskolen i Innlandet

Marianne Eek

Marianne Eek har arbeidet som lærer i grunnskolen og med grunnleggende norskopplæring, numerasitet og grunnskoleopplæring for voksne innvandrere. I begynnelsen av 2021 leverte hun doktoravhandlingen Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet – en undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne innvandrere med liten skolebakgrunn ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsinteresser er på fagfeltene andrespråksdidaktikk og sosiolingvistikk, og retter seg blant annet mot flerspråklighet og språkideologi, sosial rettferdighet i utdanning, bruk av førstespråket i andrespråkslæring og litterasitet og numerasitet i en andrespråksdidaktisk kontekst.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform