Marianne Bjelland Kartzow

Marianne Bjelland Kartzow (f. 1971) er professor i Det nye testamentet ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har redigert og skrevet bøker og artikler om tidlig kristendom og Bibelen, bl.a. en bok om sladder og kjønn i Paulus-brevene og en om hvordan perifere nytestamentlige tekster kan kaste lys over antikkens og våre forestillinger om kjønn, etnisitet, seksualitet, sosial klasse og religion.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform