Mariann Fossum

Mariann Fossum

Mariann Fossum er sykepleier og professor ved Senter for omsorgsforskning-Sør, Institutt for helse- og sykepleievitenskap Universitetet i Agder. Hennes forskningsområder er dokumentasjon, beslutningsstøtte og IKT i helsetjenesten.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3