Mari Teigen

Mari Teigen

Mari Teigen er forsker I og forskningsleder for gruppen Likestilling, Inkludering, Migrasjon ved Institutt for samfunnsforskning. Teigen er også daglig leder for CORE - kjernemiljø for likestillingsforskning. Hennes forskningsinteresser omfatter studier av politikkutvikling, med særlig vekt på likestillingspolitikk, diskrimineringslovgivningen, flerdimensjonal likestilling. I tillegg har hun arbeidet med studier av effekter av kvotering til næringslivsstyrer, kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv. Teigen var medlem av det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget som avga NOU 2011:18 og 2012:15, hun sitter i redaksjonen for årboken Comparative Social Research, i redaksjonsrådet for Tidsskrift for kjønnsforskning, Sosiologi i dag og NORMA International Journal for Masculinity Studies.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform