Mari Norbakk
© CMI

Mari Norbakk

Mari Norbakk er postdoktor og koordinator for forskningsgruppen Rights and Gender ved Christian Michelsens Institutt i Bergen, og jobber for tiden med en studie av muslimske migranters entreprenørskap i Norge. Norbakk har gjennomført studier i Egypt, Qatar og i Norge, med særlig fokus på maskulinitet, ekteskap, kjønn, kvinners rettigheter, revolusjonær praksis, klasse, kapital og migrasjon, for eksempel i doktorgradsavhandlingen: The Egyptians of Qatar: An Ethnographic Exploration of Middle-class Expatriation in the Arabian Gulf.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform