Mari Lande With

Mari Lande With

Mari Lande With er sosiolog fra Universitetet i Oslo og stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform