Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Brenna er daglig leder i Seema. Hun har bidratt til Stortingsmeldinger og nasjonale strategiplaner. I sine åtte år som leder ga hun Foreldreutvalget for grunnopplæringen ny gjennomslagskraft. Hun har ledet Barne- og likestillingsdepartementets Kvinnepanel i 2010. Nylig ledet hun arbeidet med å utvikle en nasjonal standard for ledelsessystem for mangfold, i regi av Standard Norge. Hun har skrevet flere bøker.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform
  • Manzil av Loveleen Rihel Brenna (Heftet)

    Manzil

    Mangfoldig ledelse og utvikling

    Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2008 ISBN 9788204135926 Heftet 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn og Akademisk