Lotte Cathrin Andersen

Lotte Cathrin Andersen

Lotte Cathrin Andersen er sosiolog og doktorgradsstipendiat ved NOVA/ OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner der hun blant annet har deltatt i et prosjekt om kvinners erfaringer med vold fra en mannlig partner. Doktorgradsprosjektet hennes handler om barnehusrådgiveres arbeid. Hun har tidligere publisert arbeider om familieliv og sosial klasse.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2