Liv Wergeland Sørbye

Liv Wergeland Sørbye

Omtale
Liv Wergeland Sørbye, sykepleier, cand.philol., ph.d., professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Har vært medlem av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2