Liv Torhild Undheim

Liv Torhild Undheim

Liv Thorhild Undheim er utdannet sykepleier med hovedfag i helsefag, studieretning diakoni.
Hun er ansatt som instituttleder ved Diakonhjemmet Høgskole, Institutt for sykepleie og helse. Hun har særlig undervist i etikk og veiledning, og har vært engasjert i tydeliggjøring av den diakonale profilen i høgskolens fagplaner og læringsaktiviteter. Hun har representert
Diakonhjemmet Høgskole i flere perioder i Diakoniråd, Direktørens rådgivende organ for å fremme refleksjon relatert til verdispørsmål ved Diakonhjemmet Sykehus. Hun var tilknyttet Diakonhjemmet Sykehus’ paraplyprosjekt «Det diakonale sykehuset i en postmoderne tid», hvor hunledet flere delprosjekter. I den forbindelse skrev hun artikkelen «Postmoderne sykepleie i diakonalt sykehus» sammen med Anita Strøm.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform